BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Ang Milagro ng Nazareno sa Simbahan ng San Roque


Noong taong 1724 ng magmilagro ang Jesus Nazareno at pinagaling ang isang banyaga at ito’y  nalaman ng mga taong bayan ng San Roque, kaya’t ang kanilang pamimintuho at pamimitagan kay  Jesus Nazareno ay lumawak.
Ang lahat ng ito ay mula sa tradisyon o salinsabi, isang banal na alamat na aking sinipi.
Gervasio Pangilinan

Noong ika-18 siglo, tatlongpung taon bago ang digmaan ng Espanya at Pransiya laban sa Inglatera  sanhi ng mag-anak na kasunduan ng mga Borbon na namuno sa dalawang naunang bansa. Sa isang  bayan ng Albion ay meron isang lalaki na kilala sa kanyang pisikal at marangal na katangian.

Ang kanyang pagiging maharlika at higit sa lahat ang labislabis na kayamanan. Siya ang Baron ng  Melville. 

Sa kanyang  kabataan ang kanyang libangan ay ang pangangaso sa gabi. Isang araw ng buwan ng  Mayo taon 1724, dumating ang Conde Willmore isang maharlikang Irlandes. Kasama niya ang kanyang anak na babae at kasambahay at ito ay nalaman sila’y inanyayahan sa palasyo. 

Nang sumunod na araw, nakitang lumalabas sa mansiyon ng Melville ang isang pulutong kasama  ang “Castillana de Willmore” isang maganda at atletang babae na nakasakay sa isang kulay alasan  na kabayo.

Sa isang hanay ay ang mga bata at makisig na lalaki na naimbitahan para sa pangangaso kasama ang  ama ni Malvina (Castillana de Willmore). Ang paglisan ng Baron de Melville ay walang nakapuna.

Ang Conde at ang kanyang anak na si Malvina ay hirap sa pagtugis sa isang usa. Pagdating sa isang  landas na kung saan nawala ang Baron de Melville ay natagpuan nila ito na nakahandusay sa lupa at  duguan.

Nang ang kanyang sinasakyan na kabayo na nakikipagunahan ay hindi niya napansin ang isang  umang katawan ng malaking puno. Na nakahambalang sa daraanan at sumabit ang paa ng kabayo at  itinapon ang nakasakay sa napakalayong lugar. Nahulog siya at tumama ang ulo sa isang bato, nagsugat at nagdugo dahilan ng pagkawala ng kanyang ulirat.


Ang Baron ay inuwi na walang-malay. Isang di-kilalang estrangherong tao ang nagpakita, ang Baron  ay nakadama ng di pangkaraniwang pakiramdam na kanyang nadadama.

Siya ay nakaririnig ng alingawngaw ng makalangit na awitin para sa Diyos na inaawit ng mga  korong anghel. Akala niya na siya’y nananaginip. Kinuskos niya ang kanyang mga mata at nakakita  siya ng matingkad na liwanag, halimuyak ng pabango sa buong silid. Ang estranghero ay nakatingin  sa kanya ng naaawa.

Ang Baron ay umiyak at sinabing: “Panginoon, Panginoon, Panginoon.” Hayaan mong halikan ang  iyong kamay. Sabihin mo po sa akin saan ko po kayo matatagpuan, upang ipakita ang aking  pagpapasalamat sa mabuting ginawa mo sa akin.” At siya ay ngumiti ng may kabutihang loob at  magiliw na sinabi sa kanya na “kung ang sinasabi mo ay totoo at hindi ka natatakot sa susuungin  mong panganib sa paghahanap mo sa Akin. Ako ay matatagpuan mo sa kabilang panig ng mundo.

Sa isang bayan na natuklasan ng mga kastila.” Ang pagdiriwang ng Dulce Nombre de Jesus sa San  Roque ay isang nakalulugod na araw. Malaking bilang ng mga namimintuho at namamanata sa  Padre Nuestro Jesus Nazareno ang nagpupunta sa simbahan pag Enero noong taong 1725. Isang  lalaki ang lumuhod sa may paanan ng Nazareno at tumulo ang kanyang mga luha. Siya ay pagod na  pagod dahil sa kanyang napakahaba at napakahirap na paghihirap na paglalakbay sa oras na iyon,  ang kanyang mukha ay nagliwanag at puno ng kasiyahan. “Panginoon, Panginoon” ang sabi niya  “Napakadakila Mo sa pagbigay mo sa akin ng kaaliwan. Pinagaling mo ang aking katawan at  kaluluwa. 

Sa akin pong pag-aalinlangan sa Iyo, patawarin Mo ako. Ako’y nananalig sa Iyong kabutihan at  awa. Nadaig ng emosyon, kaya’t siya ay inilabas ng simbahan. Siya ang Baron de Melville na  tinupad ang kanyang pangako. Nilibot niya ang buong kapuluan, hanggang siya ay dinala ng kanyang paa sa simbahan ng San Roque. Dito niya natagpuan ang imahen ng Nuestro Padre Jesus  Nazareno. Siya ay napagaling sa kanya di-pangkaraniwang sakit sa kanyang palasyo sa Gran  Britanya.

Ang balita tungkol sa mga nangyari ay kumalat sa buong Cavite at ang Baron ay di tumigil sa  paghahayag ng milagro at makalangit na pangangalaga na ipinagkaloob sa kanya. Ipinahayag ang  kanyang mga kasalanan, pananalig at bagong pananampalataya. Ang Baron ay nag-utos at  nagpagawa na magtayo ng Maringal na simbahan (Magnifico Templo) sa liwasan bayan (ngayon ay  kinatatayuan ng gusali ng pampublikong paaralan (GABALDON) sa San Roque) malaki at  malawak. Para sa ikatitibay ng kanyang pader ng simbahan, nag-utos na ang apog at buhangin ay  haluan ng puti ng itlog. 

Ang Baron ay bumalik sa kanyang bayan at ginawa niyang kapilya ang kanyang silid. Makalipas ang  ilang buwan, pinakasalan niya si Malvina ang “Castellana de Willmore.” Sa simbahan na ito ng San  Roque ay itinatag ang Confradia de Jesus Nazareno noong ika-2 ng Marso taong 1726. Sa panakop  ng mga Ingles (British) noong 22 ng Setyembre, 1762 sa Cavite at Maynila at nang makarating sa  bayan ng San Roque hinanap nila ang Gobernadorcillo si Bernardo Carlos, tinanong kung kanino  ang simbahan at sinabing sa gobyerno. At iutos ng nakatataas na Ingles na ito ay gibain. Kaya’t ang  tawag sa gobernadorcillo ng taong bayan ay “Tumba Iglesia.” Nalipat ang parokya ng San Roque sa  simbahan ng Nstra. Sra. Soledad sa Porta Vaga, kung saan ang Confradia de Jesus Nazareno ay  nagsasagawa ng pagtitipon mula 1763 hanggang 1770. Ang bagong simbahan ng San Roque ay  nasunog dahil sa labanan ng Pilipino-Amerikano noong 1899, nawala ang imahen ng Jesus  Nazareno na nagpakita sa Baron de Melville, maliban sa patron San Roque ang peregrino ang  naiwan. 

–– Ang tradisyon na kasaysayan na ito ay sinipi ni Don Gervasio Pangilinan (1876-1945) sa  kanyang aklat na “La Historica Cavite (1926) at isinalin sa Ingles THE HISTORIC CAVITE ni  Lourdes Arespacochaga (2001) at sinalin ko sa Pilipino ang tunkol dito.
page 03 - "KASAYSAYAN"  Operation  Expose VOL. 10 BLG. 28 Enero 13-19, 2013

2 comments:

  1. Saan nakakabili ng copya ng Historic Cavite or Pilipino version ng libro

    ReplyDelete
  2. Searching for the Best Dating Site? Create an account to find your perfect date.

    ReplyDelete