BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

AKO BILANG ISANG DEBOTO NG MAHAL NA PATRONG JESUS NAZARENO


MILYON MILYONG deboto ng Black Nazerene amg sumama at tumupad ng panata sa kanyang  kapistahan nitong Enero 9 sa Quiapo, halos hindi mahulugan ng karayom ang dami ng mga  debotong  napanood natin sa telebisyong naghahangad na makaakyat sa karo ng Mahal na Señor,  upang tuparin ang isang pangako, sa mga pagpapala at milagrong naranasan sa milagrosong Patron.

Mga debotong iniukol ang sarili sa paghila ng lubid na mistulang pasan ang krus upang makarating  sa kanyang andas  makaakyat at makahalik tanda ng pasasalamat sa maraming bagay na  ipinagkakaloob nito sa mga nanampalataya sa Patron, Matanda bata, paslit mga maysakit.na ng  pakitaan ng milagro at gumaling sa mga mabibigat na karamdaman ay nagpasyang mamanata  upang  magpasalamat at ang iba naman ay sumasama sa prusisyon upang makamit ang mga kahilingan  tanging siya lamang ang inaasaahang makapagbibigay.

Tulad ng nakakararaming Katoliko ang aming pamilya ay deboto ng Nuestro Padre Señor Jesus  Nazareno sa Quiapo Sa edad ko na 7 taong gulang ay isinama na ako ng aking Lolo George sa  prusisyon at nag umpisang humila na kasama ang mga batang tulad ko sa tinatawag na “Paso” o  ang kade kadenang magkakapit na braso. 

Hindi ko mallilimutan ang isang pangyayaring naganap sa akin noong ako ay nasa ikalawang taon ng  pagsama sa prusisyon, namamaga ang aking kanang hinlalaki sa paa at halos hindi makalakad bunga  ng isang aksidente, ayaw ko na sanang tumupad noon dahil sa iniindang sakit subalit sinabi ng aking  Lolo na mawawala  iyon kapag  tumupad   at ginampanan ko iyon ng may  pananalig at  pananampalataya. 

Sa hindi sinasadyang pagkakataon habang kade kadena kaming mga kabataan humihila, ang  kinakapitang lubid ng nasa unahan ay nakaalpas at sama sama kaming nabuwal at dahil nga sa ang napuntahan namin ay pababang eskinita mistula kaming suman na nagkadikit dikit at nagkapatong  patong, isang artistang lalaki na si Resty Sandel ang nagtayo sa akin at hindi ko namalayan na ang  namaga kong hinlalaki ay natapakan na pala at ang nana ay lumabas lahat tanggal ang aking kuko  subalit ni kapirasong kirot ay wala akong naramdaman maliban sa mainit na dugong dumadaloy sa  aking paa.

Kay laking ginhawa nawala din ang aking lagnat na nararamdaman. Simula noon hanggang sa  ngayon ay patuloy akong namamanata sa kanya hindi nga lamang nakasama sa araw ng kanyang kapistahan ngayon, subalit bumabawi naman ako tuwing Mahal na Araw.

Sa tuwina rin na may mga dinadala akong suliranin ay ang aking Patron ang aking takbuhan at  patuloy ko na nararanasan naman ang kanyang pamamatnubay, patuloy din akong hihila ng lubid  hanggang sa makakaya ng aking katawan bilang pasasalamat at pangako sa kanyang kabutihan. 

Ang aking pananalig,  pananampalataya bilang deboto  sa itim na Nazareno ay babaunin hanggang  bawiin ang hiram na buhay.
page 4. Hotshots Vol. 10 Blg. 28 ENERO 13-19, 2013

No comments:

Post a Comment