BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

SAMAHAN DAPAT, UGNAY-UGNAY

September 30, 2012 - October 06, 2012


ILANG taon na nakaraan. May isang propesor sa Harvard Business  School (U.S.) ang sumulat ng bukas na  liham sa mga magsisipagtapos sa bansa. Sinabi niya na sa isang dako, dapat kalimutan ang mga natutunan sa eskwela, sinabi niyang labis na idiniin sa mga paaralan na ang tagumpay ay batay sa marka ng mga “Tests”  upang makapasa sa sikap na pansarili ng bawat isa sa halip  na mabuting pagsasamahan at pagtutulungan ng  grupo. Sabi pa na sa labas, sa papasukang trabaho. Ang mahalaga  upang magtagumpay  ay mabuting  pakikisama at isang pagrerelasyong ugnay-ugnay sa isa’t-isa.

Totoo rin ito sa buhay Cristiano madalas nating akalain na ang espirituwal na paglago at tagumpay ay bunga ng kalawakan ng kaalaman sa mga pangyayari at prinsipyo ng biblia. Ngunit ipinakita ng dios na may  pinanggagalingan pa ito- ang pagmamahal sa isa’t- isa tulad ng pagmamahal sa atin, nilinaw niya na  magagawa lamang natin ito kung mananatili  tayo sa Dios, sa pamamagitan ng pananalangin at relasyon sa  Dios at sa ating kapwa.


Kung ang mga Cristiano’y malapit sa Dios magiging malapit din sila sa isa’t-isa lalo ‘nat sa panahong ito ng politika.
page 6 - "MORAL RECOVERY PROGRAM" BY: REV. E. ALVAREZ │ Operation Eposé Vol. 10 Blg. 12  September 30, 2012 - October 06, 2012 issue

No comments:

Post a Comment