BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Gusto kong bumait... magagawa ko kaya?

Newspaper Archives Vol. 10 Blg. 12
September 30, 2012 - October 06, 2012


SUMAINYO pong lagi ang tunay na kapayapaan na nagmumula sa Diyos na Buhay! Ang aking taos pusong  pasasalamat sa mga walang sawang tumatangkilik, sumusulat at mga nagbabahagi ng inyong buhay sa ating  segment.

Muli, ang ating tutunghayan ang isang sulat ng isang sender natin na si Cecille, ganito ang kanyang nais ibahagi  sa atin:
"Dear Bishop, tunay na marami na kayong natutulungan sa pamamagitan ng inyong mga payo, kaya nais ko  po sana magbahagi at upang makatulong sa iba. Mayroon po kaming kapitbahay, na laging laman ng  simbahan sa amin, aaminin ko pong, siya po ang dahilan kung bakit hindi na ako sumisimba, kasi po  naturingan santa-santita, pero number one chismosa sa aming lugar, at buhay ng may buhay ang kanyang  inaatupag. Paki bigyan po ako ng payo bishop." Cecille, salamat sa inyong pagtitiwala, pero nais ko 'ding  maging balanse sa lahat ng bagay, kaya't sana matugunan ko ang iyong hinihingi ayon sa aking kakayahan.  Sabi nga ng kasabihan: " 

Kapag  gusto,  may paraan. Kapag ayaw, may dahilan!" Kasama na sa buhay natin ang lahat hadlang para  tayo ay hindi makalapit sa Diyos. Tandaan mo lang na sa loob ng isang linggo, sa araw ng linggo lang  nakikipagtipan tayo sa Diyos sa pamamagitan ng Banal na Misa, wag mo nawang mamasamain, ngunit hindi dahilan para ikatwiran mo sa Diyos, na kaya ka hindi nakakapasok sa simbahan, dahil naroroon ang kasamaan mo ng loob?

Siguro sabihin nating hindi naman sila ang pinupuntahan natin sa loob ng simbahan, kundi ang Panginoon at  hindi sila ang nagpapala sa 'yo kundi ang Diyos.

Pero dapat mong matanto,  na  masarap sumamba sa Diyos, lalo na't wala kang sama ng loob sa kapwa mo,  at magiging kalugod lugod ang pag-aalay mo ng iyong sarili at panalangin, kung matutuhan mong  magpatawad. Ang tunay na pagpapatawad ay ginagawa at hindi sinasabi, ito'y hinaharap at hindi iniiwasan.  

Kapag naturuan mo na ang iyong sariling magpatawad, unti-unti mararamdaman mo din na pinatatawad ka  ng Diyos (Mateo 6:14-15). At sa kabila ng mga pagsisikap mong gumawa ng daan para magtawad, at  patuloy pa rin siya sa paggawa ng mga salitang hindi mo ikinagugusto, wala kang dapat gawin, kundi ipanalangin siya sa Diyos na siya ay pagpalain (Lucas 6: 27-29). 

Ang isang magandang bagay dito ay nailabas mo ang iyong sarili mula sa pagkakaalipin ng galit, hihinakit at  sama ng loob, at maluwag ka ng makakasamba sa Diyos. 


Minsan, inaakala ng marami na mabuti ang may galit sa puso, pero dapat nating matanto na tayo ang laging  talo kung tayo ay may galit sa ating kapwa tao. 

Kung atin lamang uunawain na ang galit ang siyang  naghahatid sa atin sa karamdaman na minsan ay hindi na nalulunasan, na siyang nagdadala sa atin sa  kamatayan. Kaya nga totoong madali lang ang maging banal, basta ito ay isinasabuhay ng bawat mananampalataya. 

Alam mo Cecille, kaya mo yan, basta patuloy mo lang tibayan ang iyong paniniwala sa  Diyos na mapagpatawad at nagmamahal sa bawat isa sa atin. 


Nawa'y sa munting
pamamaraan sa tulong ng
ating weekly segment, ito
ang maging GABAY ng
bawat isa sa bawat BUHAY na minsan ay nababalot ng mga hadlang upang makamit natin ang hindi mabilang na mga biyaya ng ating Diyos.
***
Para sa inyong mga Prayer Request,para mga nais humingi ng mga payo, Kumento na magiging bahagi ng  ating GABAY AT BUHAY SEGMENT sumulat sa aking 
email  add: snts_ericson@yahoo.com o bisitahin  ang aming 
web site: www.ecc-mspaesmp.org 
para sa dagdag kaalaman tungkol sa ating pananampaltayang  Kristiano.
page 4 - "GABAY AT BUHAY"  BY: BISHOP ERIC SANTOS│ Operation Eposé Vol. 10 Blg. 12  September 30, 2012 - October 06, 2012 issueNo comments:

Post a Comment