BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

RAMADAN - Ligaligin Natin


NAGSIMULA na ang paggunita sa Ramadan. Ito ang tawag sa mahal na araw ng mga Muslim. Matibay ang  kanilang paniniwala at pananampalataya sa kinikilala nilang Diyos na si Allah.

Kung kasaysayan ang pagbabatayan, si Muhammed na kabilang sa pangkat ng mangangalakal sa Mecca ang  nagtatag ng relihiyong Islam.

Bakit Muslim ang tawag sa kanila? Nagmula sa salitang Arabeng Sallam ang Islam na ang kahulugan ay  “kapayapaan sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsuko ng sarili sa Poong Maykapal”, Muslim ang tawag sa tagasunod nito. 

Koran naman ang taguri sa banal na aklat ng mga Muslim. 

Dito tinipon ang lahat ng aral ni Muhammed na nagmula sa pagpapakita sa kanya ni Arkanghel Gabriel,  nagpakilala na sugo ng Diyos habang nananalangin siya sa isang burol sa Mecca.

Sa loob ng sampung taon, ibinigay ni Arkanghel Gabriel kay Muhammed ang mga aral na nakapaloob sa  rebelasyon. Maraming ayaw maniwala kay Muhammed kaya pati buhay niya ay nameligro. Tumakas siya sa  Lungsod ng Medina hanggang matagumpay na makabalik sa Mecca. Dito nag-umpisa na dumami ang tribo  na nahimok sa Islam hanggang sa lumaganap ito sa Arabia at kalapit bansa.

Sa paglaganap ng kanilang relihiyon, kahit saan mapunta o mapatira ang mga kapatid nating Muslim ay gabay  nila ang Limang Haligi ng Islam.

Una ang tinatawag na Shahada. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah at si Muhammed  ang kanilang propeta, walang pari na tumatayo sa relihiyong ito at gumagawa lamang sila ng sariling  pagsamba kay Allah. Pangalawa ang Salat. 

Kung mapapansin ninyo limang beses nagdarasal ang mga kapatid na Muslim sa loob ng isang araw habang  nakaharap sa Mecca. Kalimitan nilang ginagawa ang pagdarasal sa madaling-araw, tanghali, paglubog ng  araw at sa unang oras ng gabi.

Ang ikatlo na magandang kaugalian ng Muslim ay ang tinatawag na Zakat. Nagbibigay ng tulong ang may  kayang Muslim sa mga mahihirap  nilang kasamahan at para na rin ito sa ikakalaganap ng Islam Ang pang-apat ay Haj, ito ang paglalakbay at pagdalaw sa banal na lupain ng Mecca kahit minsan sa buong buhay nila.

At kapag naglalakbay na sila papuntang Mecca, Hadji ang taguri sa kanila na ang ibig sabihin ay peregrino o  manlalakbay.

Panglima ang pag-aayuno sa buwan ng  Ramadan (Saum). Sa kanilang pag-aayuno, hindi sila dapat kumain,  uminom at manigarilyo mula pagsikat ng araw hanggang sa  paglubog  nito.

Gagawin nila ito sa loob ng apatnapung (40) araw. Sa lalawigan ng Cavite ay mapapansin ang pagdami ng  mga kapatid na Muslim. Sila ‘yaong mga negosyante na ang mga paninda kahit kulang sa kalidad ay abot-kaya ang presyo ng isang mahirap na masa. Kahalubilo na sila sa kalunsuran at ang kanilang kultura ay  tanggap na rin kahit sila ay nasa katagalugan. Isang halimbawa ang Rosario, Cavite. 

Kahit anong oras ay welcome sila sa tahanan at tanggapan ng kanilang alkalde na si Mayor Jose  “Nonong”   Ricafrente, Jr.  kapag may problema o hinaing na gusto nilang iparating. Hindi ako naniniwala sa kasabihan na traydor ang mga Muslim. 

Ilan sa kanila ay nakasama at nakabarkada pa  noong nag-aaral  ako sa kolehiyo ng kursong Inhinyero Sibil  sa Feati University. 

Nasaan na kaya sina Abraham Sali at Roger Hatae? Kahit naaasiwa ako noon kapag nagsasalita sila ng  lengguwahe na hindi ko maintindihan at magkakontra sa ibang putahe kapag nasa hapag-kainan ay hindi  naman kami nagtatalo. Ang mahalaga sa tao ay may galangan at respeto sa paniniwala ng bawat isa. 

oOo

Kung may reaksyon, reklamo o suhestiyon… 
text lamang po kayo sa 0906-5582848. 
Puwede rin kayong magpadala ng mensahe sa 
e-mail address  ng  inyong lingkod  sa junmaligalig@yahoo.com.ph.

Trabaho po lamang at walang personalan.
RAMADAN
page 06 - By: JHUN MALIGALIG│ Operation Eposé Vol. 10 Blg. 03 July 29 - August 04, 2012  


No comments:

Post a Comment