BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

ANG PANUKAT NG DIOS

NASUBUKAN mo na bang bigyang kahulugan ang isang salita sa paggamit ng katulad o kaparehong salita?  Hindi ito puede. Halimbawa, di makatutulong kung ang paliwanag  sa “kapalaluan” ay ang pagiging “palalo”. 

Totoo ring di mo mapaliliwanag ang kahulugan ng isang salita sa sarili mong pang unawa. Halimbawa maaring  paglaruan o pabirong sabihin sa sarili mong isipan ang kahulugan ng isang di kilalang salita. Kung ano lang  sinabi ng diksyonario, iyon kahulugan nito. 

Ganyan din ang sariling pagsukat ng ugali at asal. Sa 2 Corinto 10, ipinakita ni Apostol Pablo ang  kamanghaan ng pagsisikap na sukatan ang sarili sa sariling opinyon (Tal. 12-18). Maaring mali ang pagsukat  natin sa sarili batay sa sariling pamantayan. Dapat tingnan natin ang paraan ng Dios.

Ang buhay natin ay sinusukat niya ayon sa katangian at layunin niya na hindi nagbabago. Kung sino at ano  tayo ay ang sinasabi ng Dios kung sino at ano tayo. 

Habang sinusuri natin ang ating buhay at kung ano ang nagawa natin para sa Dios, huwag agad purihin ang  sarili. Ang tunay na pagsusulit ay kung tayo ay “ang mga taong karapat-dapat sa Dios (Tal. 18). 

Sinong susukat ng ating nagawa sa buhay? Sinong hahatol kung tayo’y nagtagumpay? Ang Dios lang – na  nagbibigay ng gantimpala sa nagtitiwala sa kanya.

Pagpalain po tayo ng Dios.
ANG PANUKAT NG DIOS
page 08 - By: REV. E. ALVAREZ │ Operation Eposé Vol. 10 Blg. 03 July 29 - August 04, 2012  

No comments:

Post a Comment