BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

SABIHIN ANG TOTOO


SINABI ni Henry David Thoreau, (Ang manunulat ng U.S.), “Kaysa bigyan ako ng pag-ibig, salapi o  kabantugan, bigyan ako ng katotohanan.” Anong laking pagkakaiba kung iyan ang maririnig at susundin ng  mundo kaysa mga labis na papuri sa kanilang produkto, gaya halimbawa ng Mc Donald’s o Jolibee. 

Mahalaga ang katotohanan sa lahat ng pakikisama sa gobyerno, sa eskwela, sa opisina, at sa tahanan. Sinasabi ko sa aking mga anak. “Pag nagsabi ka ng isang kasinungalingan tungkol sa isang bagay, mahirap ka  nang paniwalaan sa anumang bagay.” Daan-daan ang dahilan sa pagsusuporta ng ideyang ang pagsasabi ng  totoo ang pinakamabuti sa atin at sa lipunan, ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay ikinararangal ito ng  Dios. Ang katotohanan ay nasa puso ng persona ng Dios, at iyan ang gusto niyang paraan sa ating  pakikisama sa kapwa.

Ang buong kawikaan, ay malinaw na nagbibigay ng prinsipyo ng Dios tungkol sa moralidad at kabutihang  asal ay napakataas ng pagpapahalaga sa katotohanan tulad ng ganitong mga kawikaan. “Ang taong may  puri’t dangal ay lumalakad nang matiwasay” ang tapat na mga labi ay mananatili magpakailanman”, Ang mga labing sinungaling ay kinasusuklaman ng Dios.

Hindi mapagtatalunan ang katotohanan. Hindi ito lumilipas, hindi nababawi, hindi nabibigo. Ito ang wika ng Dios. Walang mas mabuting gawin kaysa magsabi ng katotohanan.

Walang mas makapangyarihan kaysa katotohanan. Pagpalain po tayo ng Dios.
MORAL RECOVERY PROGRAM
REV. E. ALVAREZ │Operation Exposé Vol. 10 Blg. 01 July 15 - July 21, 2012

No comments:

Post a Comment