BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Tree Planting Activity sa Kawit

► Nagkaroon ng maikling programa at pasasalamat ang lokal na pamahalaan ng Kawit pagkatapos ng tree  planting activity, na pinangunahan ni Mayor Tik Aguinaldo ( ikaapat mula sa kanan), Engr. Rolinio A Pozas,  PENR-Cavite ( una, sa kanan) Navy Captain Pase (ikalawa, kanan), Noveleta Mayor  Enrico M. Alvarez  (ikatlo, kanan) Arnulfo Z. Hernandez, ( RTD for PAWCZMS Calabarzon, ikalima, kanan) Dir. Reynulfo  A.Juan ( Reg. 4 DENR, ikatlo,kaliwa),  Domingo R. BRAVO (Manila Bay coordinating Office-reg. 4, una, kaliwa) at Provincial Dir. Efren  Echava.
Tree Planting Activity sa Kawit
By: DOMZ CAOILE│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 51 July 01 - July 07, 2012 issue

No comments:

Post a Comment