BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

The power of thanks!


The power of thanks o ang kapangyarihan ng “salamat”. Di ba minsan may mga expression tayo na “hindi  man lang nag thank you!””mi salamat wala nga”, ilan lamang ito sa mga katagang lumalabas sa ating bibig  kung tayo ay nadidismaya sa mga hindi marunong magpasalamat. Minsan sa jeep andiyan yong makiabot ng bayad..pag may” thank you” di  ba magandang pakinggan at may sabay na ngiti. 

Ang  salamat ay isang  napaka makapangyarihang salita. Mayroon akong nabasang article  tungkol  sa pasasalamat. Marami kang matatanggap na biyaya mula sa Diyos kung bago ko humingi ay magpasalamat ka  muna sa mga biyaya na kanyang pinagkaloob sa iyo. 

Ang  Panginoong Jesu-Kristo bago pa man siya nagpakain sa libo-libong tao na sumusunod sa kanya ay  kanyang itinaas ang tinapay at isda at kanyang pinasalamatan ang Amang nasa langit at ng kanyang binaba ay  napakaraming isda at tinapay na halos sobra pa sa napakaraming tao. 

Naalala ko ang kuwento ni haring David, kung ililista niyang lahat ang mga biyayang kanyang natatanggap sa  araw-araw ay kukulangin ang papel na kanyang susulatan. Ano ba ang mas marami sa atin? Ang magpasalamat sa Diyos sa araw-araw o ang magreklamo sa buhay na mayroon tayo sa araw-araw. 

Ako man ay minsan sinubok kong magsulat araw-araw ng mga biyaya na aking natatanggap. Sinimulan ko  ang pagpasalamat na nagising ako at malakas para humarap sa mga bagong pagsubok na darating.  

Pinasalamatan ko na masigla ako at walang karamdaman. Walang may sakit sa aking pamilya at malaya sa  arawaraw na gawain. Marahil naging paksa ko ito sa  aking kolum para muling ipaalala sa akin na sa sobrang  busy ko ay hindi ko na rin ito nagagawa. Gusto ko ring ibahagi sa inyo ang ganitong paksa para naman  maging magaaan ang mga problema na mayroon tayo. Lahat ng tao ay may problema at lahat na problema  ay may solusyon.  

Maging ang aking pag-uwi ng ligtas ay sinusulat ko din..di ba sa panahon ngayon hindi mo masabi ang mga  aksidente sa daan. Kaya’t bago kayo umalis sa inyong bahay humingi kayo ng gabay sa Diyos na kayo’y  kanyang iingatan at pagpalain sa inyong lakad. Kayo din subukan niyong isulat ang mga biyayang inyong  natatanggap sa araw-araw at makikita mo kong gaano kang pinagpapala ng Diyos at iniingatan. 

Ugaliin natin ang magpasalamat una sa Diyos sa maraming biyaya na kayang pinagkakaloob sa atin na kadalasa’y hindi natin masyadong napapansin. 

Kung may nagpapasalamat sa ‘yo di ba nakakagaan ng loob.  Sabi nga doon sa article na aking nabasa, “The more thanks you are giving to God, the more answers you  are going to receive.
REKTAHAN
By: MARITES L. LEONILLO │Operation Eposé Vol. 9 Blg. 52 July 08 - July 14, 2012  

No comments:

Post a Comment