BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

PAGBABAGO NG PAGKAIN, ANONG EPEKTO SA SPORTS?


SA dami ng parating na handaan at kainan maaaring magbago ang panlasa ng isang tao. Sa sobrang takam o  sa sobrang pagkawala ay may malaking epekto sa pagkakaroon ng kahusayan sa sports. Dahil maaaring  natakaw ang isa para kumain ng kumain ng isang bagay na labis na kinasasabikan at maaaring magdulot ito  ng isang hindi balanseng pagkain. Ang pagkakaroon ng balanseng pagkain ang isa sa susi sa tamang pagkokondisyon  ng katawan, at ang panandaliang pagbabago ng pagkain ay maaaring humantong sa pagka- abuso sa sarili. Ang sobrang pagkain  ng  matatamis, maaalat, mamanatika, at kawalan ng sustansya ay ilan  lamang na makapagbabago sa kahusayan ng isang atleta.

Maaaring sabihin ng isa na, “minsan lang ito”, ngunit ang minsang ito ay makapagpapalihis ng panlasa upang  ang isa ay mahumaling sa tinatawag na “addiction”. Gayunman, kahit na panandalian lamang na pagtikim,  laging isinaiisip ng isang ang tamang pamantayan sa tamang pagkain. Nagsisimula ang pagkakaroon ng  pagkahumaling sa isang hindi balanseng pagkain sa patikim-tikim. Kung kaya naman, masasabing mahirap  talagang sumunod sa tamang pamantayan o disiplina, lalu na kung ang pinaguusapan ay ang pagkain.


Oo, na ang pagkain ay isa sa pinaka pangunahin para makaapekto sa isang tao sa lahat ng bagay, hindi  lamang sa larangan ng sports. Ang pagkakaroon ng sobra, o kahit pa ang kakulangan ng pagkain ay malaki  ang epekto na maaaring tumungo sa hindi inaasahang epekto na lumalabas hindi lamang biglaan o agaran, sa  halip ay sa hinaharap. Hindi ka naman nagkakasakit ng ilan gabi lamang pagkatapos mong kainin ang isang bagay, dahil ang sustansya at benepisyo nito ay dahan dahang matatamo o kung minsan pa ay taon ang  bibilangin upang masabing nakatulong o nakalunas ang ganung pagkain sa iyong kalagayan.


Sa lahat ng pagkakataon, ang mga atleta ang mabilis na naaapektuhan dahil sa mabilis na metabolismo nito sa  ano mang pagkain. Kahit pa ang minsanang paginom ng bitamina ay madaling nakakatulong sa mga kalamnan sanhi ng pagkauhaw sa sustansya at pangangailangan nito, lalu na sa mga sports na nangangailangan ng lakas  at liksi. Kung isa ka sa mga aktibong atleta, mas makakabuti na sumangguni muna sa mga eksperto dahil  baka sa halip na makatulong ay makapagdulot ito ng kakaibang resulta, tulad ng sobrang pagtulog, palagiang  pagkauhaw, o palagiang pagkagutom. 


Ang pagbabago-bago ng pagkain sa paraan ng pagiiba-iba ng uri nito ay makakabuti, subalit ang pagbabago-bago naman ng dami ay makakasama. Kung isa ka sa mga taong nagbabago bago ng pagkain sa  uri nito, nagiging  sensitibo ang iyong panlasa, at nakakakuha ka ng ibang sustansya na hindi mo nakukuha sa  ibang pagkain na regular mong kinakain. Sa kabaligtaran naman, ang hindi pagbabago-bago ng pagkain  naman ay maaaring humantong sa pagkakaroon ng kakulangan sa ibang bitamina na kakailanganin ng iyong  katawan. Totoo na maari kang kumuha ng ibang bitamina sa ibang uri, at masisiyahan upang hindi magsawa  sa iilang pagkain. Marami ang pagpipilian, bakit hindi bigyan ang sarili ng “treat” sa paraan na masisiyahan ang iyong dila. 
SPORTS DIMENSION
By: EMAN CAYABYAB│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 51 July 01 - July 07, 2012 issue
No comments:

Post a Comment