BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Kagalakan mula kay Imus City Mayor Manny MaliksiMAKIKITA sa larawan ang kagalakan ni Imus City Mayor Manny Maliksi sa naging resulta ng plebesito  pabor sa Yes na maging ganap na siyudad ang bayan ng Imus.

Pinapakita ni Mayor Maliksi sa mga mamahayag ang naging resulta ng pagtutulungan ng mamamayan para sa  mas lalo pang ika-uunlad ng siyudad ng Imus. Nagpapasalamat si Mayor Maliksi, kaagapay si Vice Mayor  Mandy Ilano sa mga tumulong laong-lalo na sa panahon ng kampanya sa kanilang pagpapapaliwanag sa mamamayan sa maraming benepisyo bunga ng pagiging siyudad.
Kagalakan mula kay Imus City Mayor Manny Maliksi
Text and Photo by: MARITES L. LEONILLO│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 52 July 08 - July 14, 2012  

No comments:

Post a Comment