BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

ANG TUNAY NA POLITIKA


ANG salitang  politics ay mula sa katagang griyego na polis. Ibat-ibang uri ng pamahalaan ang ibig sabihin  nito. May salitang  Monarkiya – ang pamamahala ng hari.  Aristokrasya – ang pamamahala ng mga  maharlika  o mayaman lamang.  Oligarkiya – ang pamamahala ng kakaunting namumuno. Tiraniya – ang  pamamahala ng illegal na pinuno  kung kaya’t may mga pinuno sa illegal na sugal, illegal na droga, illegal na  mga samahan, pangungurakot ng  mga pinuno sa iba’t – ibang pamunuan sa gobyerno, LGU, HOA at  marami pang iba na ang Gawain ay  pamemera – ang tawag po dito ay illegal na pamumuno.

Maraming uri na illegal na may pinuno.

Ang salitang demokrasya na galing sa salitang demos (taong-bayan) at kratos, kapangyarihang mula sa taong  bayan. Nakakamtan ang kapangyarihan ng ilang tao sa pagtatalaga, o pagboto sa araw ng halalan sa pagpili  ng iluluklok sa tungkulin ano pa mang uri ng pamunuan ito upang maglingkod na mabuti ang mapipili. Ang ibig  sabihin po sa makademokrasyang pagkamamamayan ay pagpapayaman ng kaisipan ng taong bayan sa  maka-dios, maka-tao, maka-kalikasan, at maka-bayan. Subalit ang tunay na diwa ng demokrasya sa mga  pamunuan ay nalalambungan na bulok na sistema ng pamumuno.

Sana po ay huwag mapabilang dito ang pamunuan ng Brgy. San Francisco partikular sa Parklane na imbes  na official ng barangay ang mamagitan sa mga kaguluhang nagaganap sa Parklane eh parang wala kayong  pakialam dito. 


Bagamat may isinasaad sa by-laws ng HLURB na hindi dapat panghimasukan ng Brgy. at Local Official ang  anumang usapin pangloob ng HOA malibang humingi ito ng tulong sa Brgy. eh hindi dapat pagkaitan  sapagkat ito ang tungkulin ng Brgy. Official ng sila ay iboto ng mamamayan at maluklok sa puwesto.


Pero kung Brgy. pa mismo ang kasabwat sa ganitong mga protesta at rally sa Parklane e hindi kayo totoong  mga politiko. HA-HA-HA. Sayang palapit na ng palapit ang 2013 Election.
MORAL RECOVERY PROGRAM
By: REV. E. ALVAREZ│Operation Exposé Vol. 9 Blg. 52 July 08 - July 14, 2012

No comments:

Post a Comment