BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Vasectomy: Isang Paraan ng Pagpapatali sa Lalaki


KARAMIHAN sa mga babaeng nakapagbuntis na ng maraming anak ay nagdedesisyon ng magpatali o sumailalim sa “tubal ligation”.


Ang pagpapatali o tubal ligation ay isang uri ng family planning kung saan ang magkabila ng Fallopian tube ng isang babae ay “tinatali” o sinasar a sa pamamag itan  ng isang simpleng operasyon upang mahadlangan ang “Fertilization” o pagsasama ng sperm cell ng lalaki at egg cell ng babae upang mak abuo ng isang “embryo” na siyang magiging  isang sanggol.


Dahil magkabila ang tinataling fallopian tube, ito’y kilala rin bilang  bilateral  tubal ligation o BTL. Ngunit kata-taka naman na sa dami ng babaeng nagpapasailalim dito ay siya namang kaunti ng lalaking nagpapasailalim sa operasyong k a tumb as nito na kilala sa tawag na “vasectomy”.


Hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami pa ring Pilipinong kalalakihan ang may agam-agam sa vasectomy.

Natatakot sila sa maling kaisipang mababawasan ang kanilang pagkalalaki sa operasyong ito. Natatakot din silang mawalan ng gana sa sex o “libido” kung dadaan sa paraang ito ng family planning.


Panahon na siguro upang buksan ang kaisipan at alamin ang mga  katotohanan tungkol sa vasectomy – ang operasyong simple at popular na popular sa Europa at Amerika kung Family Planning ang pag-uusapan.


Ang pagpapatali sa lalaki o vasectomy ang isang uri ng family planning kung saan ang  vas deferens o daluyan ng  sperm cells papunta sa semilya o tamod ay pinuputulan upang makahadlang sa pagbubuntis.


Kung  walang sperm  cell  na makakarating sa pwerta ng babae, walang “fertilization” na magaganap.


Ang vasectomy o pagpapatali sa lalaki ay ginagawa sa pamamagitan ng isang simpleng operasyon na maaaring gawin sa klinika lamang. May itinuturok lamang ng anesthesia, tapos may dalawang maliit na hiwa sa bayag na gagawin.


Tap os n ito ay isasar a na kaagad ang hiwa matapos  magupit ang daluyan ng sperm cell. Pag ikaw ay ‘tinalian’ na o na-vasectomy, hindi nito ibig sabihin na  wala  na ng semilya o tamod na lalabas sa iyong ari habang nakikipagtalik o nagma-masturbate.


May tamod parin naman at hindi mababago ang dami nito. Yun nga lang, wala nang sperm cell dito. Hindi ito magiging dahilan ng kawalan ng gana sa sex sapagkat hindi naman tinanggal ang “testis” sa bayag na siya namang gumagawa ng “hormones” para sa libido ng isang lalaki. Ang pagpapatali sa lalaki o vasectomy ay higit pa sa 99% na epektibo sa paghadlang sa pagbubuntis. Ito’y itinuturing na isa sa pinaka-epektibong paraan ng birth control o family planning.


Ngunit tandaan na pagkatapos na pagkatapos ng pagpapatali, maaaring mayroon pang matirang sperm cells sa mga imbakan nito at aabutin ng isa hanggang dalawang buwan bago tuluyang wala nang sperm cell na sumasama sa semilya.


Gaya ng pagpapatali sa babae o tubal ligation, ang pagpapatali sa lalaki ay permanente na.


Maliban na lang sa mga artipisyal na paraan gaya ng IVF o invitro fertilization, hindi na maaaring makabuntis ang lalaki.


Ngunit tandaan, maaari paring mahawa at makahawa ng sexually-transmitted infections (STI) ang lalaking nagpatali.


Kaya dapat ay maging responsable pa rin at gumamit ng condom kung kailangan. Kung gustong magpatali, magpunta lamang sa iyong  urologist at ikonsulta ang iyong desisyon na magpatali. Ito’y simpleng procedure lamang at maaaring gawin sa klinika ng urologist o iba pang doktor (kalimitan mga surgeon) na marunong mag-vasectomy


Bagamat mas mahal kung ikukumpara sa condom, ang vasectomy ay isahang beses lamang gagawin at malaki ang katipiran nito sa malawakang pagtanaw.


Napakadali at napaka-epektibong paraan ng family planning ang vasectomy


Kailangan lamang ng lakas ng loob at determinasyon ng mga kalalakihang Pilipino para maisagawa ito. Kung tutuusin kayang-kaya naman ng mga kababaihan ang tubal ligation.


Padadaig ba naman ang mga kalalakihan? Isang beses lang naman ito paghihirapang gawin at pagkatapos ay buong buhay ng mararanasan ang mga benepisyo nito.


Subalit kailangan ding pag-isipang mabuti sapagkat ito ay permanente at rekomendado lamang sa mga kalalakihang wala nang kagustuhan makabuntis o magkaroon ng dagdag na anak.

CAVITE HEALTH WATCH
By: EDWIN POBLETE│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 48 June 10-June 16, 2012 issue
No comments:

Post a Comment