BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Pakikiramay Vol. 9 Blg. 49


Lubos na nakikidalamhati sa mga naulila ni ROMAN V. AUDITOR, Pangulo ng Samahang Gabay-NGO (Indang, Cavite). 

Si ka Roman ay pumanaw noong Hunyo 12, 2012 sa edad na 63. Mula sa mga kaibigan at kapwa magbubukid ng Brgy. Pulo, Indang, pamilya Fabros, Atalia, Peñalba at patnugutan ng Operation EXPOSE’.

No comments:

Post a Comment