BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

PAGPAPALIT NG PANAHON, GAANO NAKAKAAPEKTO SA SPORTS?


SA panahon natin ngayon , pa bago-bago ang nararanasan natin tulad ng biglaang pagbuhos ng ulan, biglaang  aaraw ng matindi, biglaang lalamig, o biglaang masungit ang panahon. Hindi mo man sabihin, malaki ang  epekto sa lahat ng tao, lalu na sa kalusugan, at kung nakakaapekto sa kalusugan, mas lalung malaki ang  epekto sa mga taong mahilig sa sports.

Sa lahat ng dako, ang biglaang pagbabago ng panahon ay maaari ng pagbabago rin ng “life style”  para sa  marami, at sa larangan ng sports kapag sinabing binabago ang life style, maaaring baguhin ang oras, lugar at  pati na rin ang kinagisnang pagkain. Sa pagkakataon na ito, maaaring mabago rin ang tinatawag na  “performance level” kung kaya naman kung hindi mapapabuti ang kalalabasan, maaari  din  ito ng makasama.


Sa kabuoan, ang pagbabago bago ng panahon sa bansa ay hindi nakakatulong sa mga manlalaro, mabuti na  lamang dito sa Pilipinas, ang ating klima  ay hindi hadlang para mapigilan ang isa upang mapursigi ang  kaniyang hangarin na mapabuti ang kanyang kalagayan. 


Kung gayunman, sa panahon ng malamig ang panahon, napapalakas ang pagkain ng mataas sa Carbohydrates, na syang pinagkukunan ng mataas na sangkap na enerhiya sa katawan. At sa panahon naman ng tag-init, ang pagkuha naman ng pagkaing mataas sa mineral upang  mapanatili  ang kalakasan at  resistensyang lumaban sa madaliang paglabas ng pawis.


Mahalaga din ang pagkakaroon ng maayos na pananamit tulad sa panahon ng taglamig, madalas kasing  naninikip o ang pagkakaroon ng “muscle spasm” dahil nagiging masikip ang kalamnan ng tao sa panahon ng taglamig. Kung kaya naman ang pagsusuot ng mas makapal at pagkukulong sa mas kulob na lugar ang  kinakailangan. At sa panahon naman ng taginit, mas makakabuti na magsuot naman ng mas manipis  at  may pagkapreskong kasuotan, sa ganitong paraan, medaling makakakilos ang isa sa kanyang laban at ensayo. Ito  in ang panahon na kadalasang “expose” o hubad ang karamihan sa lahat ng dako. Subalit hindi rin dapat  pabayaan ang isa sa simpleng pagkakaroon ng pawis, dahil maaari itong maging sanhi ng pagkakaroon ng  sakit sa balat na kadalasan naman na nakukuha sa mga kasamang mayroon nito.


Ang kaalaman sa mga panahon upang maiwasan ang mga sakit na kumakalat at ang tamang pagpili ng  pagkain upang matugunan ang pangangailangan ng katawan upang hindi makaapekto sa iyong kagalingan ay makakatulong upang hinid mahadlangan ang pag usad ng iyong sarili tungo sa pagkamit ng ginto sa araw ng  laban.Hindi dapat maging dahilan ang pagbabago ng panahon para mapabayaan ang iyong sports o ang simpleng  pagulan sa ating lugar. Ang lahat ng pagbabago sa lahat ng lugar ay natural, at dapat ding kaasabay tayong sumabay upang hindi natin indahin ang pagbabago bago ng panahon. Kung gayun dapat handa rin ang isa sa  lahat ng pagkakataon. 


Hanggang sa muli.
SPORT DIMENSION

By: EMAN CAYABYAB│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 50 June 24-June 30, 2012 issue1 comment:

  1. Sports betting system earn +$3,624 profit last week...

    Z-Code System winning picks and forecasts for NFL, NBA, MLB and NHL...

    ReplyDelete