BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

MGA MINISTRO NG KATARUNGAN (2)


ISANG abogadong taga , Cincinatti ang itinalaga ng korte upang magtanggol sa isang lalaking inakusahan sa salang pagnanakaw . matapos niyang mainterbyu ang nakakulong na pinaghihinalaan, nagpasya ang abugado na ayaw niyang katawanin ang lalaki, at nakiusap siyang uurong nalang siya sa kaso.


Hindi karaniwan o hindi inaasahan ang kanyang dahilan. mismong ang kanyang  tanggapan  ay madalas pagnakawan at ang taong kanyang sanang ipagtatanggol ay kasangkot sa krimeng iyon. Sumang-ayon ang korte na ang katarungan ay hindi lubusang mapalitan kung ang biktima ang magtatanggol sa akusadong nagkasala sa kanya .sa ating pakikipag-ugnayan sa Dios, kabaligtaran ng pangyayari ang ating makikita ang tanging nakatutulong sa atin ay siya mismong ginagawan natin  ng pagkakasala.


Dahil ang Dios ang lumikha sa atin, tama lang nating sabihin na ang ating  oras, ating mga katawan, ating mga pamilya ay sa Dios. Kapag ginagamit natin sa maling paraan ang ating mga kapangyarihan at tungkulin, pagbalewala sa katarungan para sa ating kapwa, hindi paglingap sa hibik ng  mga naaapi ay inabuso natin  ang pag-aari ng Dios. 


Sinabi ni Chuck Coison sa kanyang aklat na “Kingdom in Conflict” lagi daw niyang naalala kapag siya ay dumadalo sa kongreso isang  magandang pintura ang makikita sa itaas ng dingding nito, nakalarawan dito ang mga dakilang mambabatas ng kasaysayan , kapag nakatayo ka sa tabi ng mesa ng speaker , matutuon ang iyong  mata sa mga nagbabagang mata ni moises ang nagtala ng kautusan buhat sa unang mambabatas.


Sa ating sambayanang Pilipinas sikapin po nating magkaroon  ng katarungan ang ating mga batas huwag po nating pabayaang maging kabila ang batas ng ating bansa. magsalita po tayo sa panig ng mga naapi at labanan ang kawalan ng katarungan. ituring po natin ang ating mga sariling ministro ng katarungan ng Dios.

MORAL RECOVERY PROGRAM
By: REV. E. ALVAREZ │Operation Eposé Vol. 9 Blg. 47 June 03-June 09, 2012 issue

No comments:

Post a Comment