BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

MGA AWIT AT PAGHIHIRAP

Si WILLIAM COPWER ay ang makatang Ingles ng Ika-19 na Siglo at isang manunulat ng mga Himno. Sa  buong buhay niya nakikipagbuno siya sa paulit-ulit na depresyon (na tila bigong- bigo at walang pag-asa).  Kaya siguro napakamadamdamin ang mga himno niya para sa atin kung ang buhay ay tila isang gulong na  ikot ng ikot at pilit tayong umaasa at nagtitiwala sa Dios.

Isa sa kanyang madamdaming tula ay ang himnong “God Moves In A Mysterious Way”. (Kumikilos ang  Dios sa Mahiwagang Paraan). 

Ganito ang mga pampalakas loob na kaniyang sinasabi: Balisa Ba, Ang  Nagtitiwala sa Dios? H’wag ka nang matakot; Habag niya’y idadaloy sa buhay mo, tuloy-tuloy. Kadalasan,  akala natin ang mga himno ay sinulat ng mga matagumpay na Cristiano. Ngunit sa Biblia ang mga awit  (Salmo) ay paalala sa mga panahong naidadaing nating, “Gaano katagal, Panginoon? Lilimutin mo ba ako  habang panahon? Gaano katagal ka pa magkukubli sa akin? Kasunod nito ang ….. Magagalak ang puso ko  sa iyong pagliligtas. Aawit ako sa Panginoon, sapagkat napakabuti mo sa akin (Awit 13:1, 5-6) Sa bawat  pakikibaka sa sarili – sa pagiisip, sa pisikal o espiritwal, ang hamon ay bumangon mula sa kinasadlakang  kabiguan at humawak sa Dios na siyang magpapatagumpay sa iyo. 

Hindi naging madali ito para kay  Copwer, ngunit lagi niyang natatagpuan na ang Dios ay higit na malaki at dakila kaysa kaniyang pang-unawa. Takot ka ba sa Maitim na ulap ng Buhay? Maglakas-loob? Ang pinakamataas mong papuri sa Dios ay sa  panahong napakadilim ng buhay.

Pagpalain po tayo ng Dios.


MORAL RECOVERY PROGRAM
By: REV. E. ALVAREZ │Operation Eposé Vol. 9 Blg. 50 June 24-June 30, 2012 issue
***
Happy Happy Birthday
Kyle Raven Tinitigan
3rd  Birthday, June 27, 2012
Greetings From: Rev. Pruning Alvarez
Founder President SNMG.

No comments:

Post a Comment