BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Magandang Balita sa may sakit sa baga at may Cancer

Ang Cavite Medical Society ay may mga libreng check up at  mga espesyalistang doctor na kasapi ng Cavite Medical Society ang gumagampan sa free check up na ito lalot sa may sakit na Hika, Cancer at TB.

Magpatala sa staff na si Luebert Antonio, RN at Ms. Michelle na mababait at hindi suplado di katulad ng kawani ng ibang sangay ng Gobyerno.
KASANGGA
By: BOBBIT BENITEZ│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 49 June 17-June 23, 2012 issue

No comments:

Post a Comment