BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Paggunita sa Labanan na naganap sa Alapan Imus

IMUS- UNANG WAGAYWAY: Simple pero marangal na ginunita ng pamahalaang lokal ng Imus ang tagumpay ng Labanan sa Alapan noong Mayo 28, 1898, na dito unang iwinagayway ng mga Katipunerong maghihimagsik ang Pambansang Bandila  matapos na talunin ang hukbo ng kolonyalistang Kastila sa Alapan, Imus.

Nasundan ng marami pang tagumpay ang Labanan sa Alapan at humantong ito sa Deklarasyon ng Kalayaan sa Kawit, Cavite na dito rin inihayag ni Gen. Emilio F. Aguinaldo ang pagkatatag ng Rebolusyonaryong Pamahalaan ng Pilipinas na naging Unang Republika sa idinaos na Malolos Congress sa Malolos, Bulacan. Sa larawan, harap ng bantayog ng Inang Pilipinas sa loob ng Alapan Elementary School (Imus),  buong pagmamalaking iwinagayway nina Mayor Emmanuel L, Maliksi at Vice Mayor Mandy Ilano, kasama ang mga konsehal ng bayan, ang mumunting replika ng watawat ng bansa.

Mula sa kaliwa: mga konsehal Jeffrey Asistio, Ony Cantimbuhan, ABC Pres. Totie Ropeta; konsehala Jem Yulo-Guinto, Mayor Emmanuel L. Maliksi, Vice Mayor Mandy Ilano, mga konsehal Shernan Jaro, Dennis Lacson, Argel Reyes, Oca de Quiroz at  Miong Aguinaldo IV.
Labanan sa Alapan
By: MARITES LEONILLO│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 48 June 10-June 16, 2012 issue

No comments:

Post a Comment