BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Araw ng Pantanging Asamblea ng mga Saksi ni Jehova


SPORTS DIMENSION
TRECE MARTIREZ, CAVITE– “Mangyari nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayundin sa
lupa.”(Mateo 6:9; Bagong Sanlibutang Salin ) Ipinahihiwatig ng pananalita ni Jesus na tiyak na magaganap ang kalooban ng Diyos sa lupa gaya sa langit, kung saan tumatahan ang Diyos. Tinutulungan tayo ng ikatlong kahilingang ito, gaya ng naunang dalawa, na ituon ang ating pansin sa mga bagay na mas mahalaga—hindi ang ating kalooban, kundi ang sa Diyos. Ang kalooban Niya ang laging nagdudulot ng kabutihan sa lahat ng nilalang. Kaya sinabi ng sakdal na taong si Jesus sa kaniyang Ama: “Maganap nawa, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo.” (Luc. 22: 42) Ang bagay na ito at iba pa ang siyang magiging tampok na bahagi ng “Mangyari Nawa ang Kalooban ng Diyos” na Pantanging Araw ng Asamblea ng mga Saksi ni Jehova, na gaganapin sa Linggo, Hunyo 10, 2012, sa Provincial Gymnasium, Trece Martirez, Cavite.


Ang programa ay katatampukan ng mga pampatibay-loob na mga pahayag sa Bibliya, mga pagtatanghal, at mga interbyu, na sadyang dinisenyo upang maidiin ang kahalagahan ng pagiging ganap ng kalooban ng Diyos at kung paano natin maaayon ang ating pamumuhay alinsunod dito.


Isang naglalakbay na tagapagsalita buhat sa Tanggapang Pansangay ng mga Saksi ni Jehova sa Pilipinas ang magtatampok ng mga pahayag na may pamagat na: “Siya na Gumagawa ng Kalooban ng Diyos ay Mananatili Magpakailanman”, “Mamuhay. . .Hindi na Ukol sa mga Pagnanasa ng mga Tao, Kundi Ukol sa Kalooban ng Diyos,” sa umaga, at “Patibayin ang Isa’t Isa “Sapagkat Ito ang Kalooban ng Diyos”” sa hapon.


Tampok din ang pahayag na bibigkasin ni Brother Alfredo Custado, naglalakbay na tagapangasiwa sirkito, na may pamagat na: “Patuloy Ninyong Unawain Kung Ano ang Kalooban ng Diyos”, at ang kahalagahan ng pag-aalay at bautismo ng mga bagong mga mamahayag ng kalooban ng Diyos sa paksang: “Ngayong Nakilala na Ninyo ang Diyos – Ano ang Kasunod?”


Mahigit sa 3, 000 ang inaasahang dadalo. Ang programa ay magsisimula sa alas-9:10 ng umaga, at magtatapos sa ganap na 3:25 ng hapon. Kumbinsido ang mga Saksi ni Jehova na ang lahat ay tunay na makikinabang sa mga impormasyong itatanghal. Ang publiko ay inaanyayahang dumalo. Ito ay libre at walang koleksyong isasagawa. Ito ay bahagi ng Pambuong Daigdig na Programa ng Pagtuturo ng mga Saksi
ni Jehova. 


SPORTS DIMENSIONBy: EMAN CAYABYAB│Operation Eposé Vol. 9 Blg. 48 June 10-June 16, 2012 issue
Local  Contact:
[Jonathan B. Escribano, contact number 09062728295]

1 comment:

  1. +$3,624 PROFIT last week...

    Get 5 Star verified winning picks on NFL, NBA, MLB and NHL + Anti-Vegas Smart Money Signals!

    ReplyDelete