BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

MGA MINISTRO NG KATARUNGAN


MORAL RECOVERY PROGLAM
MAPALAD sila na gumagawa ng katarungan , at patuloy na gumagawa ng matuwid (Awit 106:3). Ang Dios ay Dios ng katarungan , inutusan niya ang Israel na kumilos ng matuwid at tapat sa pakikipag kapwa at pamumuhay ng may katarungan . siya ay nalulungkot kung ang mga hukom at mga hari ay namumuno ng may katiwalian at hindi pagpapairal ng katarungan para sa bayan . inaasahan ng Dios na ang lahat ng bansa ay magpapakita ng katarungan sa kanilang mga batas at hukuman , at sa buhay ng kanilang mga mamamayan . Ang mga lalaking nagtatag ng Estado Unidos ay kumilala sa katarungan ng Dios . sila ay sumasang –ayon na ang paraan at pagtitiwala sa kanyang mga daan ay dapat maging bahagi ng buhay at batas ng bansa . sinasabi niJames Madison , bago ituring ang isang tao na mamamayan ng lipunan, dapat muna siyang magpasakop sa tagapamahala ng lumikha ng sansinukob .  Ngunit may mga nakagugulat na pangyayari ang masasaksihan sa isang hukuman . maaring hindi pahalagahan ng hukuman ang isang matibay na ibedensya laban sa nasasakdal ka hit na ito ay isang kaso o isina tape na pag-amin ng kasalanan , kung  ang paraan nang pagkuha nito ay labag sa batas Kahit na narinig niya ang pagamin hindi pa rin niya ito pahahalagahan .

Ang paglabag sa batas ay siyang nagpapabalewala dito .  Katulad ding bagay ang maaring mangyari o nangyayari na dito sa ating bansa . kahit na alam ng Dios ang lahat nating iniisip , at magagandang balak para
sa pag-unlad ng ating pamumuhay at pag-angat ng bayan , hindi pa rin niya pahahalagahan ang ating mga mithiin pang kapayapaan dahil binayaan natin ang hindi pagtupad sa ating hustisya at katarungan na dapat manaig sa ating bansa , ang siyang sumisira ng ating pakikisama sa kanya. Sinabi ng Biblia na hindi obligado ang Dios na dinggin tayo kung  hindi natin pinakikinggan ang daing ng mga  mahihirap . kung nabubuhay tayo sa pagkakasala ng pangungulimbat sa ating bayan . PAGPALAIN PO TAYO NG DIOS.

MGA MINISTRO NG KATARUNGAN
By: REV. E. ALVAREZ│ Operation Eposé Vol. 9 Blg. 46 May 27-June 02, 2012 issue

No comments:

Post a Comment