BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Makasaysayang Mansyon Inocencio Tirahan ng Pambansang Watawat


KASAYSAYAN
NANG dumating si Heneral Emilio Aguinaldo mula sa Hongkong noong ika-19 ng Mayo 1898, sakay ng barkong USS Mc Culloch. Nanirahan sa himpilan ng komandante marino sa arsenal ng Cavite. Lumipat ng tirahan sa mansyon ni Maximo Inocencio dala-dala ang mga watawat na ginawa sa Hongkong ni Marcela Agoncillo. Noong ika-28 ng Mayo 1898 ay dumating sa Cavite Puerto ang 270 kastilang Marino na sumuko  at dinala sa Punong Himpilan ng mga rebolusyonaryo sa Teatro Caviteño sa katuwaan ni Heneral Emilio Aguinaldo sa pagharap sa kanya ay inilabas at iwinagayway niya ang bandila ng Pilipinas na sinaksihan ng mga opisyal at marino ng eskuwadron amerikano. Ang pangalawang pagtataas ng pambansang watawat ay sa Polvorin ng mga kastila sa Binakayan at napasuko ang 250 sundalong kastila ng mga rebolusyonaryo. Sa pagkakataon yaon ay inilagay ni Heneral Emilio Aguinaldo ang pambansang watawat sa ibabaw ng kuwartel ng Polvorin. Mula sa mansyon ng Inocencio ay dinala ni Heneral E. Aguinaldo ang watawat sa pamamagitan ng pagtawid sa bangka papuntang Binakayan na ginagawa ng mga tao noong panahon na iyon. Ang pangatlo ay mga isang oras lamang ang lumilipas isang watawat ng Pilipinas ang nakikitang nagwawagayway sa tore ng kampanaryo ng simbahan ng Bacoor na malapit sa baybayin ng dagat. Napasuko ng mga rebolusyonaryo ang mahigit na 300 sundalong kastila. Ang sabi ni Heneral E. Aguinaldo sa pagtataas at pagwawagayway ng watawat na nakaharap sa baybayin ng Maynila ay upang maipakita ang tanda ng ating kalayaan sa mga barko ng mga makapangyarihan at sibilisadong mga bansa ng mundo. Ang ikaapat ay nangyari noong hapon ng ika-12 ng Hunyo 1898 ang sabi ni Heneral E. Aguinaldo:

“Ipinanaog ang Bandera nacional dito sa bahay ng nasirang Dn. Maximo Inocencio, patungo sa bayan ng Cawit o’ C. Viejo para proclamahin ang aspiracion ng Independencia nitong Sangkapuluang katagalugan o’ Filipinas, oras ng alas cuatro at dalawampung minuto ng Hapon. Cavite o’ 12 Junio 1898. Ito ang nagpapatunay na ang pambansang watawat ng Pilipinas ay unang nanirahan at unang iwinagayway sa Cavite Puerto o’ Lungsod ng Cavite. Mabuhay ang Pambansang Watawat!    Mabuhay ang Pambansang Awit!        Mabuhay ang Kalayaan 
ng Pilipinas!


By: WILLY B. PANGILINAN │ Operation Eposé Vol. 9 Blg. 44 May 13-19, 2012   

No comments:

Post a Comment