BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

Karunungan Para sa Pamumuhay (papaano ako makapamuhay ng may katalinuhan )

MORAL RECOVERY PROGRAM
Sa Dios ka magtiwala buong puso at lubusan . at wag kang mananangan sa sariling karunungan siya ay  sanguniin sa lahat mong mga balak , at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad , (Kawikaan 3:5-6) . Maraming tao ang namumuhay na may ganitong pilosopya sa buhay.  “Sa mga panahong ito , dika dapat  tatanga-tanga .Kailangan mong maging wise ! kung hindi, yuyurakan ka ng iba at aagawin ang iyong mga karapatan .”Ano ang ibig sabihin ng ganitong pananaw sa buhay? Ang  mga Filipino ba’y nararapat na mamuhay sa ganitong pilosopya? Ang koum na ito ay tungkol sa pangangailangan ng tao ng karunungan upang magsilbing patnubay niya sa buhay, ito’y magbibigay ng ilang mga praktikal na tuntunin sa taong naghahangad na mamuhay ng may “katalinuhan “. 1. Alalahanin ang kapakanan ng iba sa lahat ng ating pakikisama . Ilang taon na ang nakakalipas may isang matalinong pilosopong –seyintipiko na nagsabing ang buhay ay isang nagpapatuloy na pagpupunyagi upang mabuhay . sa pagpupunyaging ito , ang kanyang sabi , ang pinaka-malakas  lamang ang nanatili. Ibig sabihin ng kaisipang ito sa pakikipag-ugnayan sa tao may ilang nag papalagay na iyon  lamang marurunong ang nararapat mamalagi sa daigdig o planetang ito. Ito bay maka-Dios na pangangatuwiran o hindi? 

Dalawang babala ang ibinigay sa atin ng pantas na si Solomon sa Biblia sa lumang tipan tungkol dito ang una ay tumutukoy sa tahanan . na kung saan madalas nating angkinin ang ating mga karapatan at ipahayag ang ating nararamdaman nang walang pagaalinlangan . Sa mga tahanan ng mga Judio ay madalas nilang ipagdiwang ang mga kapistahang pampamilya sa pamamagitan ng isang handog  pangkapayapaan , hindi lamang piesta na ipinagdiriwang , sa ibat-ibang panig ng ating bansa . ang mga gayong pagdiriwang ay nagiging malayo sa pagiging mapayapa sapagkat na lambugan ng mga ritwal na pangreliheyon. Ang Biblia na siyang  salita ni kristo ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan at karunungan sa buhay . Kayat naniwala ang mga pantas na kahit tinapay at kaning walang ulam ang kinakain ngunit may kapayapaan ay higit na mabuti y sa isang bahay na sagana sa handaan at pagkain at sa lahat ng bagay subalit puno ng alitan panigbugho, bangayan at intriga .

Abanga sa susunod na labas sa paksa ito na papaano ako makapamuhay ng may katalinuhan? PAGPALAIN PO TAYO NG DIOS.By: REV. E. ALVAREZ │ Operation Eposé Vol. 9 Blg. 45 May 20-26, 2012      

No comments:

Post a Comment