BLG.

Cavite Expose │ TAPAT, MATINDI SA BANAT │ PCSO Lotto ResultsFOREX SMTop MoviesABOUT USHeadline MakersArchivesAdvertise with Us
ARCHIVES Vol.10 Blg. 12 Vol. 10 Blg. 13 │ Vol. 10 Blg. 14 │ Vol. 10 Blg. 15 │ Vol. 10 Blg. 16 │ Vol. 10 Blg. 17 │ Vol. 10 Blg. 18 │ Vol. 10 Blg. 19 │ Vol. 10 Blg. 20 │ Vol. 10 Blg. 21 │ VOL. 10 BLG. 28

BAKIT TAYO NARIRITO?


LAHAT nga ng bagay ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa kanya (Colosas 1:16 ) bakit tayo naririto? pakinggan ang opinion ni Stephen Jay Gould . Isang dalubhasa sa siensya ng pinanggagalingan ng buhay mula sa pagsusuri ng mga nahukay na buto at mga labi ng hayop at iba pa noong mga unang panahon ng mundo . Sabi niya ,” nagsimula ang buhay natin mula sa isang kakaibang uri ng isda na ang mga palikpik ay may kakayahang maging mga paa ng mga panlupang nilalang . Noong panahon ng pag-yeyelo raw ng mundo. Hindi naging yelo ang buong mundo dahil may isa raw na klase ng hayop ang nabuhay doon sa Africa , na matigas at nakayang mabuhay sa lahat ng paraan sa loob ng 250,000 Taon . Magnanais daw tayo na may mas nakatataas na sagot  kaysa rito –ngunit  wala tayong  makuha .” Ikumpara ang walang Dios na pagtatantiya  (Ng Simula Ng Buhay ) sa makaharing pagtiyak ng unang talata sa sinabi sa Biblia  ,”Sa Pasimula Nilikha Ng Dios  Ang Lupa At Kalangitan  “ (Gen . 1:1).

Oo ,iyan ang mas mataas na kasagutan.naririto tayo sapagkat ang Dios na makapangyarihan  ay nilikha ang lahat sa pamamagitan ng kalooban at kapangyarihan (Col .1:16).

Naririto tayo dahil ang marunong at mapagmahal na manlilikha na nagmahal sa atin ay nilalang tayo bilang taong may kakayahang sundin siya, paglingkuran siya , magtiwala at mahalin siya. Anong kasagutan ang inaasahan mo? ang sagot naririto tayo dahil sa mga di-maunawaang pagkakataon –sagot na nakawawala ng pag-asa ? o tanggapin ang sagot sa salita ng Dios na nagbibigay ng pag-asang walang kapantay pagmamahal at buhay ? Ang pagkalalang ng sanlikha ay nagtuturo na may dakilang arkitekto. Mabuhay po tayo at pagpalain ng Dios.

By: REV. E. ALVAREZ │ Operation Eposé Vol. 9 Blg. 43 May 06-12, 2012 

No comments:

Post a Comment